Општо

За момчето кое потроши 100.000 евра на Google Adwords

За момчето кое потроши 100.000 евра на Google Adwords

Барања што мора да ги исполни електронскиот договор

Деновиве се изненадивме од веста за дванаесетгодишно момче кое ангажираше услуги на Google Adwords, трошејќи повеќе од 100.000 евра.

Она што е впечатливо е фактот дека малолетникот помислил дека токму тој ќе му плати на Гугл да вметне рекламирање во видеата на неговиот канал на ЈуТјуб, кога всушност се случило спротивното. Да се ​​остави настрана фактот дека тој беше малолетен, Како би можел тој да се збуни на тој начин? Какви услови мора да има електронскиот договор за да не се случи ова и да се обезбеди страните да разберат за што се согласуваат?

Секој пат кога правиме повеќе договори преку Интернет. Новите технологии нè покануваат да договараме услуги или да правиме набавки без да мораме да излеземе од дома. Но, дали знаеме точно како се регулираат овие типови договори? Кои услови мора да ги исполнат? Дали корисниците имаат посебни права?

Барања што електронските договори мора да ги исполнат

На регулирање на електронските договори тоа се наоѓа во разни прописи и закони. Закон 34/2002, од 11 јули, за информатичко општество и електронска трговија (во понатамошниот текст закон 34/2002) го посветува својот Наслов IV (членови 23 до 29) на регулирањето на овие договори. Граѓанскиот законик и Трговскиот законик регулираат и некои аспекти на овој вид на договор. Но, не смееме да заборавиме дека електронскиот договор сè уште е договор и ќе треба да се придржуваме кон она што велат другите граѓански или трговски прописи за договорите, особено оние што се однесуваат на заштитата на потрошувачите и корисниците.

Како треба да се склучат електронски договори

Како прво, ќе разговараме за начинот на кој треба да се спроведуваат електронските договори. Во законот 34/2002 се утврдува дека, доколку законот утврди обврска договорот да биде во писмена форма, ова барање ќе се сфати како исполнето ако договорот или информациите се содржани во електронски медиум. Затоа, за договор склучен електронски да биде валиден, нема да биде потребно претходно да се постигне договор меѓу страните за употреба на електронски средства.

Тоа е нема да биде потребно овој документ да биде на хартија, со некои исклучоци. Договори што имаат врска со закон за семејство и наследство (како што е наследство), или кога со закон се утврдува дека, за валидност на договор, деловен или правен акт, неопходен е јавниот документарен формулар, или се бара интервенцијата на надлежните тела, нотарите, регистраторите на имот и трговски марки или јавните органи, потребно е споменатиот договор да биде во писмена форма.

Кога склучуваме физички договор, меѓу две лица, лесно е да се знае приемот на договорот од другата страна. Едноставно потврда за приемот од Кореос е доволно да се знае дека документот го достигнал својот адресар. Но, како се спроведува оваа постапка преку Интернет? Па, со испраќање на потврда за прием по е-поштаили документарната потврда за прифаќање примена со еквивалентни средства во договорната постапка, сè додека наведената потврда може да ја поднесе неговиот примател. На овој начин, одредбите од уметноста. 28 од законот 34/2002, со кој се гарантира правната сигурност на договорните страни.

Но, Доколку постои загриженост во електронските набавки, тоа е одбрана на потрошувачите и корисниците, особено затоа што една од страните секогаш ќе биде во инфериорна позиција. Во кралската законодавна уредба 1/2007, од 16 ноември, со кој се одобрува потрошениот текст на законот за заштита на потрошувачите и корисниците (во натамошниот текст RDL 1/2007), ние исто така наоѓаме регулатива за овој вид договори држено оддалечено преку електронски медиум. Формалните барања за договори направени од далечина од потрошувачите и корисниците се наоѓаат во неговиот член 98.

Обврски на работодавачот

Речениот напис утврдува одредени обврски на работодавачот, меѓу нив, да му обезбеди на потрошувачот и на корисникот, на јазикот што се користи во предлог за договор, или оној избран за него (барем на шпански), информациите наведени во уметноста. 97.1 (Преддоговорни информации за договори за далечина и договори склучени надвор од трговското претпријатие), во јасни и разбирливи услови. Доколку овој електронски договор подразбира плаќање на обврски за потрошувачот и корисникот, претприемачот ќе го информира на јасен и видлив начин, а пред да ја постави нарачката, информациите за главните карактеристики на стоките или услугите, вкупната цена на стоките или услугите, вклучително даноци и такси, времетраењето на договорот, кога е применливо, како и минималното времетраење на обврските на потрошувачот и корисникот кои произлегуваат од договорот.

Еден од аспектите што треба да се истакне во овој вид електронски договори е тоа Мора да има јасност во форма на плаќање, доколку е применливо и во информациите понудени на корисникот, кои свесно мора да искажат сè што обврските од потпишаниот договор наметнуваат. Од суштинско значење е информацијата поврзана со договорот да ја знае корисникот пред да го потпише на соодветен начин, како и идентитетот на работодавачот, кој ќе донесе соодветни и ефективни мерки што му овозможуваат недвосмислено да ги идентификува потрошувачот и корисникот со кој слави договор.

Во однос на производите што се договараат електронски, вреди да се истакне договорни финансиски услуги, особено со ширењето на Интернет банкарството. Неговите регулативи се наоѓаат главно во законот 56/2007, од 28 декември, за мерки за унапредување на информатичкото општество (во понатамошниот текст закон 56/2007). Едно од барањата што им се наметнуваат на субјектите кои нудат финансиски услуги на потрошувачите и кои нудат услуги од особено економско значење за јавноста, е на корисниците да им се обезбеди средство за телематска комуникација која, преку употреба на признати сертификати за потпис електронски, им овозможува да вршат, на пример, електронско склучување договори за стекнување на добра, услуги или набавки, како и да ги модифицираат и финализираат соодветните договори (чл. 2 Закон 56/2007).Видео: Google Ads Audience Manager and Audience Targeting - Complete Video Guide to Audience Types (Ноември 2021).