Општо

Фотопроводници наноцевки

Фотопроводници наноцевки

Јапонските истражувачи известија за изградба на молекула што се спојува во наноцевки кои произведуваат струја кога се озрачуваат. Наноцевите може да послужат како градежни блокови за идните фотодектори и електронски и фотоволтаични уреди на нано-скалата.

Во претходната работа, Такузо Аида и неговите колеги од Универзитетот во Токио, Јапонија, покажаа дека амфифилен молекул на хекса-пери-хексабензенкоронен (HBC) се собира во наноцевки во тетрахидрофуран. Откако се оксидираа, овие цевки покажаа спроводливост слична на онаа на неорганските полупроводници.

Со додавање на тринитрофлуорон (ТНФ) на HBC, тимот на Аида забележал дека наноцевките се собираат и спроведуваат електрична струја кога се озрачуваат.

Извор: РСЦ Хемија Светот